What about us?

documentaire

De documentaire What About Us is het eervolle slot van het bestaan van Nota Feliz. Nota Feliz is een popkoor dat bestaat uit 20 jonge meiden en jongens. De tijdgeest van nu maakt het hen onmogelijk om samen te blijven zingen.

Hoe kunnen we in coronatijd toch eervol afsluiten?
Het bestuur van Nota Feliz zit met de handen in het haar. Eerder hebben ze samen besloten om een punt te zetten achter het koor. Een aantal elementen spelen mee in die beslissing. Bijvoorbeeld  het vinden van een geschikte dirigent. Het koor wil nog één keer een geweldige slotvoorstelling geven. Deze wordt gepland in oktober 2020. Maar corona gooit roet in het eten. Repetities kunnen niet doorgaan en het is maar de vraag hoeveel publiek het koor mag uitnodigen. Hoe kunnen ze toch samen eervol afsluiten?

We doen een conceptsessie
Met vijf meiden rond te tafel komen alle intenties, wensen en drempels boven tafel. Daaruit blijkt opnieuw hoe lastig het is om het koor overeind te houden. De onzekerheid van corona drukt een zware stempel. Na de conceptsessie trekt Jennemieke zich terug in het creatiehok.

Het voorstel is onverwachts
Organiseer geen voorstelling, maar maak een documentaire. Sluit af met de première.

Een documentaire als tastbare herinnering
De hoofdrol is weggelegd voor de koorleden zelf. 25 jonge meiden en jongens vertellen over de hoogtepunten en de diepe dalen, en hoe Nota Feliz daar vervolgens weer bovenop kwam. Je ziet de beginjaren van het koor, de oprichting en wat de drive van leden was om te gaan zingen. Het is een soort levensloop van Nota Feliz.

Het koor stelt zich bewust open en kwetsbaar op in de documentaire
De persoonlijke ontwikkeling van leden staat centraal. Je ziet hoe de koorleden zijn gegroeid, van jonge meisjes die nauwelijks het publiek in durfden te kijken naar meiden die voluit hun solo’s durven te zingen. Maar ook de overbelaste bestuursleden komen aan het woord. Ze vertellen niet alleen maar hoe leuk en gezellig het allemaal wel niet was, maar juist hoe lastig het is om jongeren van betrokken te houden bij een vereniging.

Jennemieke tekende samen met Nick Verberne voor het concept, de regie, de productie en realisatie van de docu. Het evenement rondom de online première werd door de leden zelf georganiseerd.

Lees het interview in het ED >

Lees het interview in het Peelbelang >