100 jaar Heusden (project in de maak)

cultuurproject

Het concept voor 100 jaar Heusden wordt bedacht om samengevoel te creëren onder 2500 dorpsgenoten. Het project begint met een groep van Heusdense organisatoren met de beste intenties. Ze willen het 100 jarig bestaan van het dorp Heusden op grootse wijze vieren. Maar hoe?

 

Een creatief kader ontbreekt
De organisatoren zijn wel in gesprek met Heusdense verenigingen. Iedereen wil graag meewerken. Maar ook de verenigingen stellen dezelfde vraag. Wat gaan we doen dan?

Een goed startpunt is gewenst
Iets dat de vele mensen, vele belangen, vele meningen en vele ideeën samenbrengt, is gewenst. Op dit punt komt Jennemieke in beeld. Een gezamenlijke conceptsessie volgt. Iedereen krijgt helder wat de gezamenlijke intenties zijn, welke drempels er in de weg liggen om die intenties waar te maken, wat de Heusdense identiteit is en hoe het ideale eeuwfeest er uitziet.

Jennemieke gaat naar de tekentafel
En komt terug met een verbindend symbool: Licht. Ze hangt alle intenties en nog vage ideeën op aan dit symbool. Er komt:

  • Een boek of film over Heusdens licht in verleden, heden en toekomst
  • Een schoolproject: jij en jouw licht
  • Een uitnodiging naar verenigingen: de Innovatieve Samenwerking ('steek elkaar aan')
  • Een grandioos eindfeest voor alle Heusdenaren
  • Een blijvend lichtmonument op plein of bij/in kerk
  • Een line-up van lichtjes in de tuinen van mensen die meedoen

Het symbool geeft genoeg ruimte voor ieders eigen creativiteit
Na de eerste presentatie aan geïnteresseerde Heusdenaren ploppen overal nieuwe ideeën omhoog. En doordat de ideeën voortkomen uit hetzelfde symbool, krijgt de ultieme intentie van de organisatoren toch vorm: verbinding van 2500 mensen.

In het feestjaar 2022-2023 ga je zien wat het brengt.

Lees hier het artikel dat het ED schreef naar aanleiding van de presentatie 100 jaar Heusden (pdf) >